msn Live Chat

ประหยัดค่าโทรสำหรับ
คนออนไลน์ สอบถามรายละเอียด
กันได้ที่address นี้
นำไป add+ ได้เลย


sales@travelfortoday.com

 
02 758 5155 - 6  
ข้อมูลประเทศลาว สิ่งน่าสนใจ ทัวร์ แพ็คเกจทัวร โรงแรม สมัครรับข่าวสาร รูปสวยๆ ติดต่อเรา
ข้อมูล และ บริการ ท่องเที่ยว ลาว ครบวงจร
หน้าแรก แนะนำการเดินทางด้วยรถโดยสาร


อีกหนึ่งทางเลือกสำหรับการเดินทางสู่ประเทศลาวที่ประหยัดและสะดวกสบาย คือการเดินทางด้วยรถโดยสาร
ประจำทาง หรือรถทัวร์ ซึ่งปัจจุบันในแต่ละเส้นทางมีรถโดยสารให้บริการหลากหลายบริษัทและมีประเภทรถ
ให้เลือกใช้บริการอีกหลายประเภท ตามแต่ความพอใจของผู้ใช้บริการ การเดินทางสู่จังหวัดที่ติดกับพรมแดน
ประเทศลาวเพื่อการท่องเที่ยวนั้น มีหลายเส้นทางที่สำคัญ ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถวางแผนการเดินทางได้ไม่ยาก

          
        
ชวนชม...ลาว ขอแนะการเดินทางสู่ประเืทศลาว ในเส้นทางที่สำคัญ
เข้าทางด่านสะพานมิตรภาพไทย-ลาว จ.หนองคาย (สู่แขวงเวียงจันทน์) สามารถเดินทาง สู่ จ.หนองคายโดย
รถโดยสาร ต้นทางกรุงเทพฯ - ปลายทางหนองคาย
รถโดยสาร ต้นทางหนองคาย - ปลายทางกรุงเทพฯ

เข้าทางด่านช่องเม็ก จ.อุบลราชธานี (สู่เมืองปากเซ แขวงจำปาสัก) สามารถเดินทางไป - กลับ สู่ จ.อุบลราชธานีโดย
รถโดยสาร ต้นทางกรุงเทพฯ - ปลายทางอุบลราชธานี
รถโดยสาร ต้นทางอุบลราชธานี - ปลายทางกรุงเทพฯ


เข้าทางด่านสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 2 จ.มุกดาหาร (สู่แขวงสะหวันะเขต) สามารถเดินทางไป - กลับ สู่ จ.มุกดาหารโดย

รถโดยสาร ต้นทางกรุงเทพฯ - ปลายทางมุกดาหาร
รถโดยสาร ต้นทางมุกดาหาร - ปลายทางกรุงเทพฯ


เข้าทางด่าน จ.นครพนม (สู่เมืองท่าแขก แขวงคำม่วน) สามารถเดินทางไป - กลับ สู่ จ.นครพนม
รถโดยสาร ต้นทางกรุงเทพฯ - ปลายทางนครพนม
รถโดยสาร ต้นทางนครพนม - ปลายทางกรุงเทพฯ

 
รถโดยสาร ต้นทางกรุงเทพฯ - ปลายทางหนองคาย
บริษัทเดินรถ :
บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.)
เส้นทาง
ประเภทรถ
อัตราค่าโดยสาร
ระยะเวลา(ชม.)
เวลาเดินทาง
กรุงเทพ - หนองคาย
รถมาตรฐาน 1 (ก) 24 ที่นั่ง
700
10
20:30
กรุงเทพ - หนองคาย
รถมาตรฐาน 1(ข) 40 ที่นั่ง
450
10
21:45
กรุงเทพ - หนองคาย
รถมาตรฐาน 2 ( ป.2) 46 ที่นั่ง
350
8
08.30,20:40
กรุงเทพ - หนองคาย
รถมาตรฐาน 1 (ก) 24 ที่นั่ง
700
10
09:00
บริษัทเดินรถ :
เชิดชัยทัวร์
เส้นทาง
ประเภทรถ
อัตราค่าโดยสาร
ระยะเวลา(ชม.)
เวลาเดินทาง
กรุงเทพ - หนองคาย
รถมาตรฐาน 1(ข) 40 ที่นั่ง
450
9.30
21:00
กรุงเทพ - หนองคาย
รถมาตรฐาน 1(ข) 40 ที่นั่ง
450
9.30
20:30
บริษัทเดินรถ :
ชาญทัวร์
เส้นทาง
ประเภทรถ
อัตราค่าโดยสาร
ระยะเวลา(ชม.)
เวลาเดินทาง
กรุงเทพ - หนองคาย
รถมาตรฐาน 1(ข) 40 ที่นั่ง
450
10
21:00
บริษัทเดินรถ :
บารมีทัวร์
เส้นทาง
ประเภทรถ
อัตราค่าโดยสาร
ระยะเวลา(ชม.)
เวลาเดินทาง
กรุงเทพ - หนองคาย
รถมาตรฐาน 1(ข) 40 ที่นั่ง
450
10
21:45
บริษัทเดินรถ :
407พัฒนา
เส้นทาง
ประเภทรถ
อัตราค่าโดยสาร
ระยะเวลา(ชม.)
เวลาเดินทาง
กรุงเทพ - หนองคาย
รถมาตรฐาน 1(ข) 40 ที่นั่ง
450
9.30
20:00
กรุงเทพ - หนองคาย
รถมาตรฐาน 1(ข) 40 ที่นั่ง
450
9.30
21:20
บริษัทเดินรถ :
รุ่งประเสริฐทัวร์
เส้นทาง
ประเภทรถ
อัตราค่าโดยสาร
ระยะเวลา(ชม.)
เวลาเดินทาง
กรุงเทพ - หนองคาย
รถมาตรฐาน 1(ข) 40 ที่นั่ง
450
10
20:25
หมายเหตุ ข้อมูลข้างต้นอาจมีความคลาดเคลื่อนได้ กรุณาติดต่อสอบถาม บริษัทเดินรถอีกครั้งเพื่อความถูกต้อง
 
รถโดยสาร ต้นทางหนองคาย - ปลายทางกรุงเทพฯ
บริษัทเดินรถ :
บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.)
เส้นทาง
ประเภทรถ
อัตราค่าโดยสาร
ระยะเวลา(ชม.)
เวลาเดินทาง
หนองคาย - กรุงเทพ
รถมาตรฐาน 1 (ก) 24 ที่นั่ง
700
10
08:30,20.00
หนองคาย - กรุงเทพ
รถมาตรฐาน 1(ข) 40 ที่นั่ง
450
10
18:30,19.30
หนองคาย - กรุงเทพ
รถมาตรฐาน 2 ( ป.2)
350
8
18:30
หมายเหตุ ข้อมูลข้างต้นอาจมีความคลาดเคลื่อนได้ กรุณาติดต่อสอบถาม บริษัทเดินรถอีกครั้งเพื่อความถูกต้อง
 
รถโดยสาร ต้นทางกรุงเทพฯ - ปลายทางอุบลราชธาน
บริษัทเดินรถ :
บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.)
เส้นทาง
ประเภทรถ
อัตราค่าโดยสาร
ระยะเวลา(ชม.)
เวลาเดินทาง
กรุงเทพ - อุบลราชธานี
รถมาตรฐาน 1 (ก) 24 ที่นั่ง
680
10
21:15
กรุงเทพ - อุบลราชธานี
รถมาตรฐาน 1(ข) 40 ที่นั่ง
439
9.30
11:00,22:00,22:15
กรุงเทพ - อุบลราชธานี
รถมาตรฐาน 2 ( ป.2)
357
10

06:00,18:30,19:50, 20:30,22:30

กรุงเทพ - อุบลราชธานี
รถมาตรฐาน 2 ( ป.2)
323
9
18:00
กรุงเทพ - อุบลราชธานี
รถมาตรฐาน 1 (ก) 24 ที่นั่ง
570
8
21:30
กรุงเทพ - อุบลราชธานี
รถมาตรฐาน 1(ข) 40 ที่นั่ง
416
9:30
20:30
บริษัทเดินรถ :
ศิริรัตน์พลทัวร์
เส้นทาง
ประเภทรถ
อัตราค่าโดยสาร
ระยะเวลา(ชม.)
เวลาเดินทาง
กรุงเทพ - อุบลราชธานี
รถมาตรฐาน 1(ข) 40 ที่นั่ง
495
-
ทุก 1 ชั่วโมง ตั้งแต่ 10:00 - 22:00

กรุงเทพ - ช่องแม็ก (อ.สิรินธร) (อุบลราชธานี)

รถมาตรฐาน 1(ข) 40 ที่นั่ง
504
-
ทุก 1 ชั่วโมง ตั้งแต่ 7:00 - 23:00
บริษัทเดินรถ :
รุ่งประเสริฐทัวร์
เส้นทาง
ประเภทรถ
อัตราค่าโดยสาร
ระยะเวลา(ชม.)
เวลาเดินทาง
กรุงเทพ - อุบลราชธานี
รถมาตรฐาน 1(ข) 40 ที่นั่ง
495
11
17:45,20:30,21:00
บริษัทเดินรถ :
พิบูลย์ทัวร์
เส้นทาง
ประเภทรถ
อัตราค่าโดยสาร
ระยะเวลา(ชม.)
เวลาเดินทาง
กรุงเทพ - ช่องแม็ก (อ.สิรินธร) (อุบลราชธานี)
รถมาตรฐาน 1(ข) 40 ที่นั่ง
504
10
20:20
บริษัทเดินรถ :
ชาญทัวร์
เส้นทาง
ประเภทรถ
อัตราค่าโดยสาร
ระยะเวลา(ชม.)
เวลาเดินทาง
กรุงเทพ - อุบลราชธานี
รถมาตรฐาน 1(ข) 40 ที่นั่ง
495
10
20:15,21:00
หมายเหตุ ข้อมูลข้างต้นอาจมีความคลาดเคลื่อนได้ กรุณาติดต่อสอบถาม บริษัทเดินรถอีกครั้งเพื่อความถูกต้อง
 
รถโดยสาร ต้นทางอุบลราชธานี - ปลายทางกรุงเทพฯ
บริษัทเดินรถ :
บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.)
เส้นทาง
ประเภทรถ
อัตราค่าโดยสาร
ระยะเวลา(ชม.)
เวลาเดินทาง
อุบลราชธานี - กรุงเทพ
รถมาตรฐาน 1 (ก) 24 ที่นั่ง
570
8
20:00
อุบลราชธานี - กรุงเทพ
รถมาตรฐาน 1(ข) 40 ที่นั่ง
439
10
20:00
อุบลราชธานี - กรุงเทพ
รถมาตรฐาน 1(ข) 40 ที่นั่ง
416
9:30
17:00
อุบลราชธานี - กรุงเทพ
รถมาตรฐาน 1(ข) 40 ที่นั่ง
477
11
16:00
อุบลราชธานี - กรุงเทพ
รถมาตรฐาน 2 ( ป.2)
357
10
08:00,18:00,19:00
อุบลราชธานี - กรุงเทพ
รถมาตรฐาน 2 ( ป.2)
323
9
16:00
หมายเหตุ ข้อมูลข้างต้นอาจมีความคลาดเคลื่อนได้ กรุณาติดต่อสอบถาม บริษัทเดินรถอีกครั้งเพื่อความถูกต้อง
 
รถโดยสาร ต้นทางกรุงเทพฯ - ปลายทางมุกดาหาร
บริษัทเดินรถ :
บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.)
เส้นทาง
ประเภทรถ
อัตราค่าโดยสาร
ระยะเวลา(ชม.)
เวลาเดินทาง
กรุงเทพ - มุกดาหาร
รถมาตรฐาน 1 (ก) 24 ที่นั่ง
760
10.30
08.00,20.45,21.30
กรุงเทพ - มุกดาหาร
รถมาตรฐาน 1(พ) 32 ที่นั่ง
571
10.30
20.05
กรุงเทพ - มุกดาหาร
รถมาตรฐาน 1(พ) 32 ที่นั่ง
529
10
20:00
กรุงเทพ - มุกดาหาร
รถมาตรฐาน 2 ( ป.2)
353
10
20:15
กรุงเทพ - มุกดาหาร
รถมาตรฐาน 2 ( ป.2)
297
10
20:15
บริษัทเดินรถ :
ไทยสงวนทัวร์
เส้นทาง
ประเภทรถ
อัตราค่าโดยสาร
ระยะเวลา(ชม.)
เวลาเดินทาง
กรุงเทพ - มุกดาหาร
รถมาตรฐาน 1(ข) 40 ที่นั่ง
294
-
17:30,20:45
บริษัทเดินรถ :
แอร์มุกดาหาร
เส้นทาง
ประเภทรถ
อัตราค่าโดยสาร
ระยะเวลา(ชม.)
เวลาเดินทาง
กรุงเทพ - มุกดาหาร
รถมาตรฐาน 1(ข) 40 ที่นั่ง
297
-
-
บริษัทเดินรถ :
สหพันธ์ร้อยเอ็ดทัวร์
เส้นทาง
ประเภทรถ
อัตราค่าโดยสาร
ระยะเวลา(ชม.)
เวลาเดินทาง
กรุงเทพ - มุกดาหาร
รถมาตรฐาน 1(ข) 40 ที่นั่ง
490
-
20:00
บริษัทเดินรถ :
เชิดชัยทัวร์
เส้นทาง
ประเภทรถ
อัตราค่าโดยสาร
ระยะเวลา(ชม.)
เวลาเดินทาง
กรุงเทพ - มุกดาหาร
รถมาตรฐาน 1(ข) 40 ที่นั่ง
490
10
19:20,20:20
บริษัทเดินรถ :
มุกดาสยามทัวร์
เส้นทาง
ประเภทรถ
อัตราค่าโดยสาร
ระยะเวลา(ชม.)
เวลาเดินทาง
กรุงเทพ - มุกดาหาร
รถมาตรฐาน 1(พ) 32 ที่นั่ง
378
10
07:15,21:00
หมายเหตุ ข้อมูลข้างต้นอาจมีความคลาดเคลื่อนได้ กรุณาติดต่อสอบถาม บริษัทเดินรถอีกครั้งเพื่อความถูกต้อง
 
รถโดยสาร ต้นทางมุกดาหาร - ปลายทางกรุงเทพฯ
บริษัทเดินรถ :
บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.)
เส้นทาง
ประเภทรถ
อัตราค่าโดยสาร
ระยะเวลา(ชม.)
เวลาเดินทาง
มุกดาหาร - กรุงเทพ
รถมาตรฐาน 1(พ) 32 ที่นั่ง
571
10
19:00
มุกดาหาร - กรุงเทพ
รถมาตรฐาน 2 ( ป.2)
297
10
17:30
มุกดาหาร - กรุงเทพ
รถมาตรฐาน 1 (ก) 24 ที่นั่ง
760
10.30
08.30,20.00,20.15
หมายเหตุ ข้อมูลข้างต้นอาจมีความคลาดเคลื่อนได้ กรุณาติดต่อสอบถาม บริษัทเดินรถอีกครั้งเพื่อความถูกต้อง
 
รถโดยสาร ต้นทางกรุงเทพฯ - ปลายทางนครพนม
บริษัทเดินรถ :
บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.)
เส้นทาง
ประเภทรถ
อัตราค่าโดยสาร
ระยะเวลา(ชม.)
เวลาเดินทาง
กรุงเทพ - นครพนม
รถมาตรฐาน 1 (ก) 24 ที่นั่ง
820
11
07:30,18:15,19:00,
20:15,20:45
กรุงเทพ - นครพนม
รถมาตรฐาน 1 (ก) 24 ที่นั่ง
845
12
20:00
กรุงเทพ - นครพนม
รถมาตรฐาน 1(ข) 40 ที่นั่ง
450
11
06:00,19:00,16:30,
17:30,20:30
กรุงเทพ - นครพนม
รถมาตรฐาน 2 ( ป.2)
412
11
06:00,15:00,16:30,
17:30,19:00,20:30
กรุงเทพ - นครพนม
รถมาตรฐาน 2 ( ป.2)
319
11
15:00,17:00
กรุงเทพ - นครพนม
รถมาตรฐาน 2 ( ป.2)
357
12
21:30
กรุงเทพ - นครพนม
รถมาตรฐาน 1(ข) 40 ที่นั่ง
319
11
06:00,16:30,17:30,
19:00,20:30
บริษัทเดินรถ :
เชิดชัยทัวร์
เส้นทาง
ประเภทรถ
อัตราค่าโดยสาร
ระยะเวลา(ชม.)
เวลาเดินทาง
กรุงเทพ - นครพนม
รถมาตรฐาน 1(ข) 40 ที่นั่ง
416
-
08:00,09:00,19:30,
20:30,21:30
บริษัทเดินรถ :
ชัยสิทธิ์ทัวร์
เส้นทาง
ประเภทรถ
อัตราค่าโดยสาร
ระยะเวลา(ชม.)
เวลาเดินทาง
กรุงเทพ - นครพนม
รถมาตรฐาน 1(ข) 40 ที่นั่ง
430
-
20:00,20:30
บริษัทเดินรถ :
แสงประทีปทัวร์์
เส้นทาง
ประเภทรถ
อัตราค่าโดยสาร
ระยะเวลา(ชม.)
เวลาเดินทาง
กรุงเทพ - นครพนม
รถมาตรฐาน 1(ข) 40 ที่นั่ง
529
11
19:00
หมายเหตุ ข้อมูลข้างต้นอาจมีความคลาดเคลื่อนได้ กรุณาติดต่อสอบถาม บริษัทเดินรถอีกครั้งเพื่อความถูกต้อง
 
รถโดยสาร ต้นทางนครพนม - ปลายทางกรุงเทพฯ
บริษัทเดินรถ :
บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.)
เส้นทาง
ประเภทรถ
อัตราค่าโดยสาร
ระยะเวลา(ชม.)
เวลาเดินทาง
นครพนม - กรุงเทพ
รถมาตรฐาน 1 (ก) 24 ที่นั่ง
820
11
07:30,18:00
นครพนม - กรุงเทพ
รถมาตรฐาน 1(ข) 40 ที่นั่ง
319
11
08:30,16:00,17:00,
17:30,18:00
นครพนม - กรุงเทพ
รถมาตรฐาน 2 ( ป.2)
412
11
08:30,16:00,17:00,
17:30,18:00
นครพนม - กรุงเทพ
รถมาตรฐาน 2 ( ป.2)
357
12
16:30
หมายเหตุ ข้อมูลข้างต้นอาจมีความคลาดเคลื่อนได้ กรุณาติดต่อสอบถาม บริษัทเดินรถอีกครั้งเพื่อความถูกต้อง
 
ชวนชม ลาว ByTravel For Today (t42day) Ltd., Part. T.A.T. License 12/1068
tel. +(662) 758 5155 - 6 fax +(662) 758 6296 e-mail info@travelfortoday.com