update 09/18/2009 
you are on page > จ.เชียงราย
Start Here::..
บริการ ทัวร์ แพคเกจ รถเช่า ที่พัก
สกู๊ป ทริปท่องเที่ยว
ข่าวท่องเที่ยว ประชาสัมพันธ์
โฟโต้ แกลลอรี่
สมัครสมาชิกรับ ข่าวสาร ฟรี
เกี่ยวกับเรา
ติดต่อเรา
ขยายศักยภาพ ธุรกิจ คุณ ?

 

   
 
ข้อมูลท่องเที่ยว จ.เชียงรายเชียงราย

คำขวัญประจำจังหวัด
เหนือสุดยอดในสยาม ชายแดนสามแผ่นดิน ถิ่นวัฒนธรรม

ข้อมูลทั่วไป
เชียงราย เป็นจังหวัดที่อยู่เหนือสุดของประเทศไทย ห่างจากกรุงเทพฯเป็นระยะทาง 829 กิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณ 11,678 ตารางกิโลเมตร ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขา มีที่ราบอันอุดมสมบูรณ์ริมฝั่งแม่น้ำหลายสาย แบ่งการปกครองออกเป็น 16 อำเภอ และ 2 กิ่งอำเภอ คือ อำเภอเมือง อำเภอเชียงของ อำเภอพาน อำเภอแม่จัน อำเภอเชียงแสน อำเภอแม่สาย อำเภอแม่สรวย อำเภอเวียงป่าเป้า อำเภอป่าแดด อำเภอเวียงชัย อำเภอพญาเม็งราย อำเภอเทิง อำเภอเวียงแก่น อำเภอแม่ฟ้าหลวง อำเภอขุนตาล อำเภอแม่ลาว กิ่งอำเภอเวียงเชียงรุ้ง และกิ่งอำเภอดอยหลวง

หมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญ
ประชาสัมพันธ์จังหวัด โทร. 0 5371 1870
สถานีตำรวจภูธร โทร. 0 5371 1444
ตำรวจท่องเที่ยว โทร. 0 5371 7779, 0 5371 7796, 1155
ท่าอากาศยานเชียงราย โทร. 0 5379 3048
บริษัท การบินไทย จำกัด โทร. 0 5371 1179
สถานีขนส่งจังหวัด โทร. 0 5371 1224
โรงพยาบาลเชียงราย โทร. 0 5371 1300


ลิงค์น่าสนใจ

+ ดอยแม่สลอง

ฟาร์ม แมงป่องแม่สาย
+ ฟาร์ม แมงป่องแม่สายเทศกาลน่าสนใจ

งานวันลิ้นจี่และของดีจังหวัดเชียงราย

ประวัติ / ความเป็นมา
การส่งเสริมการเกษตร และองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ได้เริ่มมีการส่งเสริมให้มีการปลูกลิ้นจี่ในจังหวัดเชียงราย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2510
ซึ่งในระยะแรกชาวบ้านไม่ค่อยให้ความสนใจมากนักแต่หลังจากที่ทดลองปลูกใน 4 ปี ให้กลังต่อมา
ชาวเชียงรายเริ่มเห็นคุณค่าในการปลูกลิ้นจี่ ทำให้พันธุ์ต้นลิ้นจี่ ขายดีมาก จนถึงปี 2520
สวนลิ้นจี่ในจังหวัดเชียงรายก็เพิ่มมากขึ้นเป็น 5,000 ไร่ และพอถึงปี 2524 ก็มีพื้นที่ปลูกลิ้นจี่เพิ่มขึ้นเป็น
10,000 ไร่ พันธุ์ลิ้นจี่ที่ปลูกกันอยู่ในจังหวัดเชียงราย
เป็นพันธุ์ที่ต้องอาศัยความสัมพันธ์ของอุณหภูมิและระดับความสูงของพื้นที่ พันธุ์ที่รสชาติดีและมีชื่อเสียงที่สุด
ได้แก่ พันธุ์ฮงฮวย และ โอเฮียะ ซึ่งในช่วงประมาณปลายเดือนพฤษภาคมมักจะเป็นช่วงที่ลิ้นจี่ออกผล
เหมาะที่จะตัดจำหน่าย เพื่อเป็นการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับลิ้นจี่
จึงมีการจัดงานวันลิ้นจี่ขึ้น

กำหนดงาน ขึ้นอยู่กับผู้จัด สามารถตรวจสอบรายละเอียดได้ที่ www.tat.or.th/festival


เทศกาลโล้ชิงช้าของชาวอีก้อ


ประวัติ / ความเป็นมา
ชาวเขาเผ่าอีก้อ หรือเรียกตนเองว่า "อาข่า" มีเชื้อสายจากจีนธิเบต เดินทางอพยพลงมาอยู่บริเวณชายแดน
ไทย-พม่า แถบตอนเหนือลำน้ำแม่กกเป็นถิ่นที่มีชาวอีก้ออาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก
โดยเฉพาะในเขตอำเภอแม่จัน และแม่สาย ของเชียงราย อีก้อมีวิถีชีวิตและอุปนิสัยรักอิสระ
และความสนุกสนานบันเทิงจึงเป็นชนชาวเขาที่มีประเพณีและเทศกาลงานรื่นเริงมากมายตลอดทั้งปี
แม้ในยามปกติชีวิตประจำวัน
อีก้อยังกำหนดพื้นที่ส่วนหนึ่งของหมู่บ้านไว้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจเป็นลานเกี้ยวพาราสีสำหรับหนุ่มสาว
และประกอบพิธีกรรมต่างๆ ที่เรียกว่า "กาลาล่าเซอ" หรือที่ชาวสังคมเมืองเรียกว่า "ลานสาวกอด"
หรือในข้อเท็จจริงน่าจะรียกว่า ลานเอนกประสงค์ เพราะที่นั้น
เป็นแหล่งชุมนุมของหนุ่มสาวในยามแดดร่มลมตกหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจการงานในไร่
เป็นที่วิ่งเล่นของเด็กๆ ลานสำหรับร้องรำทำเพลงของชาวอีก้อ หนุ่มสาวชาวอีก้อนั้น เป็นกวี
ทุกคนสามารถร้องรำทำเพลงเกี้ยวพาราสีโต้ตอบซึ่งกันและกัน
ลานกาลาล่าเซอแห่งนี้จึงถือว่าเป็นเสมือนศูนย์ศิลปวัฒนธรรมของหมู่บ้าน เทศกาลโล้ชิงช้า
(หละเฉอะปิ) ของชาวอีก้อเป็นการรำลึกถึงพระคุณแห่งเทพธิดา "อื่มซาแยะ" เทพธิดาแห่งสรวงสวรรค์
ผู้ประทานความชุ่มชื้นอุดมสมบูรณ์ ให้กับพืชพันธุ์ธัญญาหาร และเป็นการเซ่นไหว้บรรพบุรุษอีกด้วย
การโล้ชิงช้าเป็นการขึ้นไปขอพรจากสรวงสวรรค์ เพื่อเทพธิดา "อื่มซาแยะ" จะได้ประทานพรกลับลงมา

กำหนดงาน ขึ้นอยู่กับผู้จัด สามารถตรวจสอบรายละเอียดได้ที่ www.tat.or.th/festival


ประเพณีทานต้นเกี๊ยะหลวง


ประวัติ / ความเป็นมา
ประเพณีทานต้นเกี๊ยะหลวง เป็นประเพณีของชาวไตหรือไทยใหญ่ หรือที่ชาวเหนือเรียกว่า "เงี้ยว"
ได้อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานในจังหวัดเชียงรายเมื่อประมาณ 60-80 ปีล่วงมาแล้ว
โดยกระจายอยู่ตามพื้นที่อำเภอต่างๆ เช่น อำเภอแม่สาย แม่จัน เชียงแสน รวมทั้งอำเภอเมืองเชียงราย
ซึ่งในจำนวนนี้ไม่นับชาวไทยใหญ่ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในแคว้นรัฐฉาน ประเทศเมียนม่า
ที่ลักลอบหนีเข้าเมืองมาประกอบอาชีพต่างๆ ชาวไตหรือชาวไทยใหญ่ในจังหวัดเชียงราย
มีความแน่นแฟ้นในพระพุทธศาสนามาก จะเห็นได้จากการสร้างวัดที่เป็นศิลปะของชาวไทยใหญ่
ที่มีให้เห็นหลายแห่ง เมื่อถึงเทศกาลออกพรรษาของทุกๆ ปี ชาวไทยใหญ่จะจัดงานที่ยิ่งใหญ่
ตามความเชื่อในตำนานของบรรพบุรุษที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา นั่นคืองาน
"ตานต้นเกี๊ยะโหลง" หรืองานประเพณี ทานต้นเกี๊ยะหลวง ซึ่งสมัยก่อนๆ จะจัดงานขึ้นเฉพาะชุมชน
ของตัวเองเท่านั้น ต่อมาได้ขยายออกไปจนเป็นงานระดับจังหวัด งานประเพณี "ตานต้นเกี๊ยะโหลง"
มาจากตำนานพระเข้าเลียบโลกของชาวไทยใหญ่ กล่าวไว้ว่า…เมื่อถึงเทศกาลเข้าพรรษา
องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ขึ้นไปโปรดพระพุทธมารดา บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์
เมื่อครบกำหนด 3 เดือน จึงได้เสด็จลงมาโปรดมนุษย์และสัตว์บนพิภพ ในคืนที่เสด็จลงมานั้น
(วันออกพรรษา) ได้บังเกิดความอัศจรรย์และเป็นพุทธนิมิตที่ดีงาม บรรดาสิงสาราสัตว์ต่างออกมา
จากป่าหิมพานต์ กรีดกรายร่ายรำฟ้อนเป็นพุทธบูชา เช่น นกกินรี นกกิงกล่า และ นกหั่งหลี ส่วนบรรดา
บรรพบุรุษของพี่น้องชาวไทยใหญ่ต่างพากันเก็บดอกไม้ และจุดเกี๊ยะถวายเป็นพุทธบูชา

กำหนดงาน ขึ้นอยู่กับผู้จัด สามารถตรวจสอบรายละเอียดได้ที่ www.tat.or.th/festival


Travel NEWS
อ่าน ข่าวท่องเที่ยว ประชาสัมพันธ์ เชียงราย :: ที่พัก โรงแรม รีสอร์ท ใน จังหวัด เชียงราย
ที่พัก โรงแรม รีสอร์ท จ.เชียงราย ราคาพิเศษ

อำเภอ เมือง
+ Luck Swan Resort and Spa ลักษณวรรณ รีสอร์ท แอนด์ สปา
+ The Legend Chiangrai เดอะ ลีเจนต์ เชียงราย
+ Wiang Inn Hotel โรงแรม เวียงอินน์
+ NumThong Resort น้ำทอง รีสอร์ท
+ Teak Garden Spa Resort ทีค การ์เดน สปา รีสอร์ท
+ Rimkok Resort Hotel โรงแรม ริมกก รีสอร์ท
+ Wangcome Hotel โรงแรม วังคำ
+ The Palm Garden Hotel เดอะ ปาล์ม การ์เดน โฮเทล
+ Inn Come Hotel โรงแรม อินคำ
+ Golden Land Hotel โกลเด้น แลนด์ โฮเทล
+ Phowadol Resort and Spa โพธิ์วดล รีสอร์ท แอนด์ สปา
+ The Mantrini Boutique Resort เดอะ มันตรินี บูติค รีสอร์ท
+ The River House Resort & Spa เดอะ ริเวอร์ เฮ้าส์ รีสอร์ท แอนด์ สปา

+ Thammachart Resort ธรรมชาติ รีสอร์ท
+ Little Duck Hotel Chiang Rai โรงแรม ลิตเติ้ลดั๊ก เชียงราย

อำเภอ แม่จัน

+ Phuchaisai Mountain Resort and Spa ภูใจใส เมาเท่น รีสอร์ท แอนด์ สปา
+ Doitung Lodge บ้านต้นน้ำ ( บนดอยตุง โครงการหลวง )
+ Doi Hom Fha Resort ดอยห่มฟ้า รีสอร์ท


อำเภอ เทิง

+ ศูนย์รวมที่พัก ภูชี้ฟ้า อ.เทิง **ที่พัก มากมายหลายหลากให้เลือกสรร **

อำเภอ แม่สรวย

+ Suanthip Vana Resort Chiang Rai สวนทิพ วนา รีสอร์ท เชียงราย


อำเภอ เชียงแสน

+ Golden Triangle Paradise Resort โกลเด้น ไทรแองเกิล พาราไดซ์ รีสอร์ท ( พม่า สามเหลี่ยมทองคำ )
+ Greater Mekong Lodge เกรทเธอร์ แม่โขง ลอด์จ ( สามเหลี่ยมทองคำ )
+ The Imperail Golden Triangle ดิ อิมพีเรียล โกลเด้น ไทรแองเกิล ( สามเหลี่ยมทองคำ )
+ Chiang Saen River Hills Hotel เชียงแสน ริเวอร์ฮิลล์ โฮเทล ( อำเภอ เชียงแสน )


อำเภอ แม่สาย

+ Silamanee Resort & Spa Hotel โรงแรม ศิลามณี รีสอร์ท แอนด์ สปา
+ Wangthong Hotel โรงแรม วังทอง แม่สาย

+ Khanthongkham Hotel โรงแรม ขันทองคำ

อำเภอ เวียงเชียงรุ้ง

+ The Waterford Valley Chiang Rai วอเตอร์ ฟอร์ด วัลเลย์ เชียงราย กอล์ฟ คลับ


:: สนามกอล์ฟ กรีนฟี จังหวัด เชียงราย
Water Ford Valley Chiangrai
+ Water Ford Valley Chiangrai

:: ทัวร์ แพคเกจทัวร์ จังหวัด เชียงราย

+ ทัวร์ในประเทศ
+ แพคเกจทัวร์

:: เรือ เรือสำราญ เรือล่องแม่น้ำ ล่องเรือ

+ ล่องเรือแม่น้ำโขง เชียงราย สิบสองปันนา และ นำเที่ยว เชียงตุง เชียงรุ่ง

+ เรือล่องแม่น้ำโขง สามเหลี่ยมทองคำ อ.เชียงแสน จ.เชียงราย ( เหมาลำ )
:: ตั๋วเครื่องบิน เชียงราย


+ ตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพมหานคร - เชียงราย BKK- CEI
การบินไทย Thai Airway International (TG)
 
 
   
       
Travel For Today (t42day) Ltd., Part.
tel. +(662) 758 5155 - 6 fax +(662) 758 6296 e-mail info@travelfortoday.com
site program by K2 inter medias Ltd., Part.