you are on page > จ.ตราด
เกร็ดเล็ก เกร็ดน้อย | รายการนำเที่ยวของที่นี่ | ที่พักบริเวณนี้ | ของฝาก ของกิน | รูปสวยๆ โฟโต้แกลลอรี่ | พยากรณ์ อากาศ  
Start Here::..
บริการ ทัวร์ แพคเกจ รถเช่า ที่พัก
สกู๊ป ทริปท่องเที่ยว
ข่าวท่องเที่ยว ประชาสัมพันธ์
โฟโต้ แกลลอรี่
สมัครสมาชิกรับ ข่าวสาร ฟรี
เกี่ยวกับเรา
ติดต่อเรา
ขยายศักยภาพ ธุรกิจ คุณ ?

 

   
 
ข้อมูลท่องเที่ยว จ.ตราด


ตราด

คำขวัญประจำจังหวัด
เมืองเกาะครึ่งร้อย พลอยแดงค่าล้ำ ระกำแสนหวาน หลังอานหมาดี ยุทธนาวีเกาะช้าง สุดทางบูรพา

ข้อมูลทั่วไป
เมืองตราดสันนิษฐานว่าเพี้ยนมาจากคำว่า “กราด” ที่เป็นชื่อของต้นไม้ชนิดหนึ่งที่ใช้ทำไม้กวาด ต้นไม้ชนิดนี้มีขึ้นอยู่รอบเมืองตราด ซึ่งในสมัยนั้นมีต้นกราดอยู่เป็นจำนวนมาก แต่พอถึงในสมัยกรุงศรีอยุธยา รัชสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เมืองตราดมีชื่อในขณะนั้นว่า “บ้านบางพระ” จังหวัดตราด หรือเมืองทุ่งใหญ่ปรากฏชื่อในทำเนียบหัวเมืองสมัยพระเจ้าปราสาททอง (พ.ศ. 2178) ว่าเป็นหัวเมืองชายทะเล สังกัดฝ่ายการต่างประเทศ ซึ่งเกี่ยวข้องกับด้านการคลัง ตราดเป็นหนึ่งในเมืองท่าชายทะเล ที่มีชัยภูมิเหมาะกับการแวะจอดเรือ เพื่อขนถ่ายซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้า เติมเสบียงอาหาร น้ำจืดบริเวณอ่าวเมืองตราด จึงเป็นแหล่งที่ตั้งชุมชนพ่อค้าชาวจีนที่เดินทางเข้ามาค้าขาย

ตราดนับเป็นเมืองศูนย์กลางการค้าแห่งหนึ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในช่วงปลายอยุธยา สินค้าที่ส่งออกขายยังแดนไกล โดยเฉพาะของป่า เช่น เขากวาง หนังสัตว์ ไม้หอม และเครื่องเทศต่าง ๆ ล้วนมาจากเขตป่าเขาชายฝั่งทะเลตะวันออก แถบระยอง จันทบุรี ตราด โดยลำเลียงสินค้าผ่านมาตามแม่น้ำเขาสมิง ออกสู่ปากอ่าวตราด

เมื่อครั้งสงครามกู้เอกราชสมเด็จพระเจ้าตากสินทรงเลือกตราดเป็นเมืองหน้าด่านกันชน ทำหน้าที่ส่งเสบียงอาหารก่อนเคลื่อนกองทัพเรือออกจากจันทบุรี

ในสมัยรัชการที่ 1 เมืองตราดยังเป็นเมืองท่าสำคัญแห่งหนึ่งเช่นเดียวกับในสมัยอยุธยา ในสมัยรัชกาลที่ 3 ไทยทำศึกกับเจ้าอนุวงศ์ เมืองเวียงจันท์ซึ่งต่อมาหันไปสวามิภักดิ์กับญวน ไทยกับญวนผิดใจกันจนต้องทำสงครามกันในปี พ.ศ. 2371 ตราดเป็นแหล่งกำลังพล และเสบียงอาหารมีการตั้งป้อมค่ายอยู่ที่บ้านแหลมหิน ปากอ่าวเมืองตราด

สมัยรัชกาลที่ 5 ฝรั่งเศสได้ส่งกองทัพเรือเข้ายึดจันทบุรี ปี ร.ศ. 112 (พ.ศ. 2436) และคืนให้ไทยในปี พ.ศ. 2447 โดยแลกกับเมืองตราดตั้งแต่แหลมสิงห์ไปจนถึงเกาะกูด รวมทั้งเมืองปัจจันตคีรีเขตร (เกาะกง) ต่อมารัฐบาลไทยเห็นว่าตราดมีความสำคัญทางยุทธศาสตร์ และพลเมืองส่วนใหญ่เป็นคนไทย ด้วยพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ฝรั่งเศสจึงยินยอมทำสัญญายกเมืองตราดกับเมืองด่านซ้ายฝั่งขวาของแม่น้ำโขง (เมื่อหันหน้าไปทางปากแม่น้ำ) คืนให้กับไทยโดยแลกเปลี่ยนกับพระตะบอง เสียมราฐ ศรีโสภณ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2449 โดยฝ่ายไทยมีพระยามหาอำมาตยาธิบดี ซึ่งในขณะนั้นเป็นพระยาศรีเทพตำแหน่งปลัดทูลฉลองกระทรวงมหาดไทยเป็นหัวหน้าผู้แทนรัฐบาลไทย ฝ่ายฝรั่งเศสมีเมอซิเออร์รูซโซเรซิดังเป็นหัวหน้าผู้แทนรัฐบาลฝรั่งเศสได้กระทำพิธีส่ง และรับมอบกัน ณ ศาลากลางจังหวัด และฝรั่งเศสยอมถอนทหารออกไปเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2450

ในช่วงสงครามอินโดจีน (พ.ศ. 2483-2484) ฝรั่งเศสพยายามเข้ายึดเมืองตราดอีกเมื่อวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2484 กองทัพเรือไทยได้เข้าต่อสู้ขัดขวางกองทัพเรือฝรั่งเศสที่ล่วงล้ำน่านน้ำไทยอย่างกล้าหาญ รักษาเมืองยุทธศาสตร์ที่อุดมสมบูรณ์แห่งนี้ได้

ปี พ.ศ. 2521 เกิดสงครามสู้รบในกัมพูชา ชาวเขมรนับแสนหนีตายทะลักเข้ามาในเขตไทยทางเทือกเขาบรรทัด เขตพรมแดนด้านตะวันออก เส้นทางหลวงหมายเลข 318 จากตัวเมืองตราดเลียบขนานเทือกเขาบรรทัด และชายฝั่งทะเลสู่อำเภอคลองใหญ่เป็นเส้นทางยุทธศาสตร์สายสำคัญ เมื่อสงครามสงบลงในปี พ.ศ. 2529 เส้นทางสายนี้ได้แปรเปลี่ยนเป็นเส้นทางการค้าระหว่างชายแดนไทย-กัมพูชาบริเวณตลาดหาดเล็ก สุดเขตชายแดนไทย และเป็นจุดเริ่มต้นการเดินทางต่อไปยังเกาะกง

การขุดพบ “พลอยแดง” หรือ “ทับทิมสยาม” ในเขตอำเภอบ่อไร่เมื่อปี พ.ศ. 2514 ก่อกระแสการตื่นพลอย ผู้คนจากทั่วสารทิศหลั่งไหลเข้ามาแสวงโชคที่นี่ความเจริญทุกด้านมุ่งสู่บ่อไร่จนกลายเป็นเมืองใหญ่คู่กับตัวเมืองตราด พื้นที่ที่เคยเป็นป่าทึบกลายเป็นหลุมบ่อ เมื่อทรัพย์สินในดินเริ่มหมดไป ในปี พ.ศ. 2534 บ่อไร่กลายเป็นเมืองร้าง เหลือไว้เพียงอาคารร้านค้าซึ่งเป็นอนุสรณ์แห่งความรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจ


จังหวัดตราด อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ 315 กิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณ 2,819 ตารางกิโลเมตร เป็นจังหวัดชายแดนทางภาคตะวันออกของประเทศไทย แบ่งการปกครองออกเป็น 5 อำเภอ กับ 2 กิ่งอำเภอ คือ อำเภอเมือง อำเภอเขาสมิง อำเภอแหลมงอบ อำเภอคลองใหญ่ อำเภอบ่อไร่ กิ่งอำเภอเกาะกูด และกิ่งอำเภอเกาะช้าง

สภาพภูมิอากาศ จังหวัดตราดมีอากาศไม่ร้อนจัด หรือหนาวจนเกินไป แต่มีฝนตกชุกมาก เพราะมีพื้นที่ติดทะเลและภูเขาโอบล้อม จึงทำให้รับอิทธิพลของลมมรสุม แบ่งออกเป็น 3 ฤดู
ฤดูหนาว เป็นเพียงระยะเวลาสั้นๆ ช่วงเดือนพ.ย.-ก.พ. อากาศไม่หนาวมากนัก อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 20 องศาเซลเซียส
ฤดูร้อน เป็นช่วงระหว่างเดือน มี.ค.-เม.ย. อุณหภูมิโดยเฉลี่ยไม่เกิน 34 องศาเซลเซียส
ฤดูฝน เกิดจากอิทธิพลลมมรสุมตัวันตกเฉียงใต้พัดผ่านทะเลอ่าวไทย ในช่วงเดือน พ.ค.-ต.ค ของทุกปี ทำให้มีฝนตกชุกในเกือบทุกพื้นที่ โดยเฉลี่ยจะมีปริมาณน้ำฝน 4,000 มม.ต่อปี

หมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญ
สำนักงานจังหวัดตราด โทร. 0 3951 1282
สถานีเดินรถโดยสารประจำทาง โทร. 0 3951 1986
สถานีตำรวจภูธร อำเภอเมือง โทร. 0 3951 1239
สถานีตำรวจภูธร อำเภอคลองใหญ่ โทร. 0 3958 1115
สถานีตำรวจภูธร อำเภอแหลมงอบ โทร. 0 3959 7033
สถานีตำรวจภูธร กิ่งอำเภอเกาะช้าง โทร. 0 3958 6191, 0 3958 6250
โรงพยาบาลตราด โทร. 0 3951 1040-1
โรงพยาบาลคลองใหญ่ โทร. 0 3958 1044
โรงพยาบาลแหลมงอบ โทร. 0 3959 7040
โรงพยาบาลกรุงเทพฯ-ตราด โทร. 0 3953 2735
โรงพยาบาลกิ่งอำเภอเกาะช้าง โทร. 0 3958 6130
ด่านตรวจคนเข้าเมืองแหลมงอบ โทร. 0 3959 7261
ด่านตรวจคนเข้าเมืองคลองใหญ่ โทร. 0 3958 8108
จุดตรวจด่านชายแดนบ้านหาดเล็ก โทร. 0 3958 8084
สถานีตรวจอากาศ อำเภอคลองใหญ่ โทร. 0 3958 1276


ลิงค์น่าสนใจ

+ เกาะกูด


Travel NEWS
อ่าน ข่าวท่องเที่ยว ประชาสัมพันธ์ ตราด :: ที่พัก โรงแรม รีสอร์ท ใน จังหวัด ตราด


อ.เมือง
+ Centara Chaan Talay Resort and Villa เซนทารา ชาน ทะเล รีสอร์ท & วิลล่า
+ Banpu Resort & Spa บ้านปู รีสอร์ท แอนด์ สปา

เกาะช้าง

+ K C Grand Resort เค ซี แกรนด์ รีสอร์ท
+ Keereeta Resort Kohchang คีรีตา รีสอร์ท เกาะช้าง
+ Ramayana kohchang Resort and Spa รามายณะ เกาะช้าง รีสอร์ท แอนด์ สปา
+ Koh Chang Tropicana Resort and Spa เกาะช้าง ทรอปิคาน่า รีสอร์ท แอนด์ สปา
+ Koh Chang Resort And Spa เกาะช้าง รีสอร์ท แอนด์ สปา
+ Bhumiyama Beach Resort ภุมิยามา บีช รีสอร์ท
+ Kohchang Privilege Resort & Restaurant
+ The Dewa Resort Kohchang เดอะ เดวา รีสอร์ท เกาะช้าง
+ Kohchang Grand Orchid
+ Salakphet Seafood Tour & Resort
+ Sea View Resort & Spa Koh Chang
+ Koh Chang Grand Lagoona เกาะช้าง แกรนด์ ลากูน่า
+ Alina Grande Hotel and Resort อาลีน่า แกรนด์ โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท
+ Koh Chang Kacha Resort and Spa เกาะช้าง คชา รีสอร์ท แอนด์ สปา
+ Koh Chang Cliff Beach Resort เกาะช้าง คลิฟ บีช รีสอร์ท เกาะช้าง
+
Aiyapura Resort & Spa Koh Chang อัยยะปุระ รีสอร์ท แอนด์ สปา เกาะช้าง
+
Banpu Koh Chang Hotel โรงแรม บ้านปู เกาะช้าง
+ Panviman Koh Chang Resort ปานวิมาน เกาะช้าง รีสอร์ท


เกาะหมาก

+ KohMak Resort เกาะหมาก รีสอร์ท
+ KohMak Coco Cape Resort เกาะหมาก โคโคเคป รีสอร์ท

เกาะกูด

+ A NA LAY Koh Kood อาณาเลย์ เกาะกูด
+ Klong Chao Resort คลองเจ้า รีสอร์ท
+ Peter Pan Resort ปีเตอร์ แพน รีสอร์ท
+ Captain Hook Resort กัปตัน ฮุค รีสอร์ท
+ Klong Chao Resort Koh Kood คลองเจ้า รีสอร์ท เกาะกูด
+ Koh Kood Coral Beach เกาะกูดคอรัลบีช
+ Koh Kood Cabana เกาะกูด คาบาน่า

:: บัตรเข้าชม สถานที่ท่องเที่ยว จังหวัด ตราด

+ Treetop Adventure Park Kohchang ทรีท๊อป แอดเวนเจอร์ พาร์ค เกาะช้าง


:: ทัวร์ แพคเกจทัวร์ จังหวัด ตราดเกาะช้าง

+ แพคเกจทัวร์เกาะช้าง 2 วัน 1 คืน พักสลักเพชร รีสอร์ท
+ แพคเกจทัวร์เกาะช้าง 3 วัน 2 คืน พักสลักเพชร รีสอร์ท
+ เกาะช้าง แกรนด์ ออร์คิด 3 วัน 2 คืน
+ Ramayana Kohchang แพคเกจ หลากหลายแบบ
+ แพคเกจทัวร์ เกาะช้าง คีรีตา ดำน้ำ เกาะช้าง 3 วัน 2 คืน
+ แพคเกจทัวร์ เกาะช้าง คีรีตา สปา เกาะช้าง 3 วัน 2 คืน
+ เกาะช้าง แกรนด์ ลากูน่า 3 วัน 2 คืน ราคาพิเศษสำหรับ 2 ท่าน
+ เกาะช้าง แกรนด์ ลากูน่า 2 วัน 1 คืน ราคาพิเศษสำหรับ 2 ท่าน
+ เกาะช้างรีสอร์ท แอนด์ สปา 4 วัน 3 คืน ฮันนีมูน แพคเกจ
+ เกาะช้างรีสอร์ท แอนด์ สปา 3 วัน 2 คืน ฮันนีมูน แพคเกจ
+ เกาะช้างรีสอร์ท แอนด์ สปา 3 วัน 2 คืน
+ เกาะช้างรีสอร์ท แอนด์ สปา 2 วัน 1 คืน
+ เกาะช้างรีสอร์ท แอนด์ สปา 4 วัน
+ The Dewa Koh Chang แพคเกจทัวร์ พร้อมที่พัก เกาะช้าง3 วัน 2 คืน
+ แพคเกจทัวร์ เกาะช้าง 3 วัน 2 คืน + ที่พัก ดำน้ำ พายแคนูชมหิ่งห้อย ผจญภัยด่านเชือก

เกาะกูด
+ แพคเกจทัวร์ เกาะกูด 3 วัน 2 คืน พัก อาณาเล รีสอร์ท
+ แพคเกจทัวร์ เกาะกูด 3 วัน 2 คืน พัก คลองเจ้า รีสอร์ท
+ เกาะกูด คอรัล บีช 3 วัน 2 คืน
+ เกาะกูดคาบาน่า 3 วัน 2 คืน
+ เกาะกูดคาบาน่า 2 วัน 1 คืน
+ แพคเกจทัวร์ เกาะกูด 2 วัน ปีเตอร์ แพน รีสอร์ท Peter Pan Resort
+ แพคเกจทัวร์ เกาะกูด 3 วัน ปีเตอร์ แพน รีสอร์ท Peter Pan Resort
+ แพคเกจทัวร์ เกาะกูด 2 วัน กัปตัน ฮุค รีสอร์ท Captain Hook Resort
+ แพคเกจทัวร์ เกาะกูด 3 วัน กัปตัน ฮุค รีสอร์ท Captain Hook Resort
+ แพคเกจทัวร์ เกาะกูด 3 วัน อ่าวน้อยรีสอร์ท Aonoi Resort

เกาะเหลายา
+ แพคเกจทัวร์ เกาะเหลายา 2 วัน เดินทางทุกศุกร์
+ แพคเกจทัวร์ เกาะเหลายา 3 วัน เดินทางทุกศุกร์

เกาะหมาก
+ เกาะหมาก โคโคเคป แพคเกจทัวร์ 3 วัน 2 คืน เกาะหมาก เกาะขาม เกาะกระ เกาะรัง เกาะหินไฟ 
 
Travel For Today (t42day) Ltd., Part.
tel. +(662) 758 5155 - 6 fax +(662) 758 6296 e-mail info@travelfortoday.com
site program by K2 inter medias Ltd., Part.