หน้าแรก > ล่องเรือเจ้าพระยา > เรือแกรนด์เพิร์ล ล่องเรืออยุธยา

 

 

เรือแกรนด์เพิร์ล อยุธยา

 


  •    ราคา แกรนด์เพิร์ลอยุธยา  
  •    แผนที่ท่าเรือ   

 

รหัส CR 05

เวลาล่องเรือแกรนด์เพิร์ล อยุธยา
เวลา 07.30 น. - 16.00 น.

ทุกวัน 1 มกราคม 2562 – 31 ตุลาคม 2563

ราคา แกรนด์เพิร์ล อยุธยา

ผู้ใหญ่
ราคา 1,550 บาท/ท่าน
เด็ก ( 4 – 10 ปี) 
ราคา 1,150  บาท/ท่าน

** กรณีต้องการ รถ รับและส่ง โรงแรมในเขตเมืองกรุงเทพฯ เพิ่มท่านละ 150 บาท


อัตรานี้รวม
+ ค่าเข้าชมต่างๆ ตามที่ระบุในโปรแกรม
+ รถโค้ช + มัคคุเทศก์ภาษาอังกฤษ + อาหารบุฟเฟ่ท์ + ค่าเรือ แกรนด์เพิร์ล
 

รายละเอียด แกรนด์เพิร์ล อยุธยา

 

07.00 น.    พบกัน ณ จุดนัดพบบริเวณ  ท่าเทียบเรือริเวอร์ซิตี้ (สี่พระยา) เคาน์เตอร์ 2 

07.30 น.    พร้อมออกเดินทาง
โดยรถปรับอากาศ สู่พระราชวังบางปะอิน หนึ่งในพระราชวังเดิมที่งดงามของไทย
โดยมีมัคคุเทศก์ชำนาญงานให้การดูแลพร้อมกับข้อมูลที่น่าสนใจ

08.30 น.    เดินทางถึง พระราชวังบางประอิน มัคคุเทศก์พาชมสถานที่สำคัญต่างๆ ภายในพระบรม มหาราชวัง ซึ่งประกอบด้วย 
พระที่นั่งไอศวรรย์ทิพยอาศน์, พระที่นั่งวโรภาศพิมาน, พระที่นั่งอุทยานภูมิเสถียร, พระที่นั่งเวหาสจำรูญและหอวิฑูรทัศนา

10.30 น.    เดินทางถึง วัดมหาธาตุ   ชมเศียรพระพุทธรูปหินทรายที่มีรากไม้ปกคลุม และโบราณสถานที่งดงาม
ออกเดินทางต่อสู่ วัดพระศรีสรรเพชญ์    เป็นวัดสำคัญประจำพระราชวังสมัยกรุงศรีอยุธยา 
และไปสักการะองค์พระมงคลบพิตร ไหว้พระซึ่งประดิษฐานอยู่หน้าพระราชวังโบราณ 

13.00 น.      ถึงท่าเรือวัดช่องลม (นนทบุรี) นำท่านสู่เรือ แกรนด์เพิร์ล ที่หรูหราและสะดวกสบายที่สุดในลำน้ำเจ้าพระยา
พร้อมบริการอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ต์  ชมวิวทิวทัศน์และวิถีชีวิตของชุมชนริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา 
ระหว่างทางจะล่องผ่านเกาะเกร็ด, จังหวัดนนทบุรี  จนถึงกรุงเทพฯ

15.00 น.    บริการอาหารว่างด้วย ชา กาแฟ และคุกกี้ ในช่วงเวลานี้เรือจะล่องผ่านสถานที่สำคัญริมลำน้ำเจ้าพระยาอาทิ
โบสถ์แม่พระลูกประคำ , วัดกัลยาณมิตร , โบสถ์ซานตาครูส , วัดอรุณราชวราราม , พระบรมมหาราชวัง ,
สวนสันติชัยปราการ , สะพานพระราม8 , สวนหลวงสะพานพระราม8

16.00 น.    เรือ แกรนด์ เพิร์ล เดินทางถึงท่าเรือริเวอร์ซิตี้โดยสวัสดิภาพ

 


 


แผนที่ท่าเรือ แกรนด์เพิร์ล อยุธยาพิกัด GPS : 13.730263 , 100.513709

 


ภาพบรรยากาศ แกรนด์เพิร์ล ล่องเรืออยุธยากิ๊ฟท์เวาเชอร์ เรือแกรนด์เพิร์ล


Gift Voucher กิ๊ฟท์ เวาเชอร์
เรือแกรนด์เพิร์ล

เพื่อมอบแด่คนสำคัญของท่าน
ไม่ว่าจะเป็นโอกาสไหน อาทิ ของขวัญแต่งงาน
เฉลิมฉลอง แสดงความยินดี
หรือ แม้แต่ของขวัญจับฉลาก
นี่คือคำตอบ ที่ผู้รับต้องประทับใจ
โทร 02 -758 5154 - 6

 


ข้อมูลจังหวัด กรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานคร
 0113547002990

Travel For Today (t42day) Ltd., Part. 
221/1-2 หมู่5 ถ.ศรีนครินทร์ ต.สำโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
ใบอนุญาติประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 12/1068

 
Tel. +(662) 758 5155 - 6 Fax +(662) 758 6296

E-mail info@travelfortoday.com

update 27/01/2020

IN 7