update 06/07/2015
you are on page > หน้าแรก > ล่องเรือเจ้าพระยา เรือนำเที่ยว สปีดโบท เฟอร์รี่ ล่องเรือวันวาเลนไทน์
 

 

ล่องเรือเจ้าพระยา เหมาเรือ ล่องแม่น้ำ เรือเร็ว สปีดโบท ล่องแพ ที่นี่เรามีบริการ ครบครัน ในราคาพิเศษ

 

 

 

เรือล่องแม่น้ำเจ้าพระยา ล่องเรือเจ้าพระยา ดินเนอร์ ล่องเรือ รับประทานอาหารค่ำ

เรือ วันเดอร์ฟูล เพิร์ล Wonderful Pearl Cruise ราคาพิเศษ
ระยะเวลาในการล่อง ทุกวัน  19.30 – 21.30 น
เรือออกจากท่าเรือ ริเวอร์ซิตี้สี่พระยา - เส้นทาง ล่องเรือเจ้าพระยา
ราคาพิเศษ
ท่านละ 2,300 บาท

พร้อมบริการส่งช่อดอกไม้ / บริการ เหมาลำ
 
 
เรือ ริเวอร์ สตาร์ ปริ๊นเซส River Star Princess ราคาพิเศษ
ระยะเวลาในการล่อง ทุกวัน  19.30 – 21.30 น
เรือออกจากท่าเรือ ยอดพิมาน ริเวอร์วอล์ค - เส้นทาง ล่องเรือเจ้าพระยา
ราคาพิเศษ
ท่านละ 789 บาท
10 ท่าน ขึ้นไป 650 บาท
พร้อมบริการส่งช่อดอกไม้ / บริการ เหมาลำ
 
 
เรือ เจ้าพระยาครุยส์ Chaophraya Cruise ราคาพิเศษ
ระยะเวลาในการล่อง ทุกวัน 19.00 น. - 21.00 น.
เรือออกจากท่าเรือ ริเวอร์ซิตี้สี่พระยา - เส้นทาง ล่องเรือเจ้าพระยา
จองบัตร ล่องเรือเจ้าพระยา เจ้าพระยาครุยส์
ราคาพิเศษ
1-2 ท่าน ท่านละ
1,100 บาท
พร้อมบริการส่งช่อดอกไม้ / บริการ เหมาลำ / เหลาฟลอร์
 
เรือ แกรนด์เพิร์ล Grand Pearl Amazing Dinner Cruise ราคาพิเศษ
ระยะเวลาในการล่อง ทุกวัน 19.30 น. - 21.30 น.
เรือออกจากท่าเรือ ริเวอร์ซิตี้สี่พระยา - เส้นทาง ล่องเรือเจ้าพระยา
ราคาพิเศษ
ท่านละ 1,200 บาท
พร้อมบริการส่งช่อดอกไม้ / บริการ เหมาลำ / เหลาฟลอร์
 
เรือ ไวท์ ออร์คิด White Orchid Cruise ราคาพิเศษ
ระยะเวลาในการล่อง ทุกวัน 19.45 – 21.45 น
เรือออกจากท่าเรือ ริเวอร์ซิตี้สี่พระยา - เส้นทาง ล่องเรือเจ้าพระยา
ราคาพิเศษ
ท่านละ 900 บาท
10 ท่าน ขึ้นไป 850 บาท
พร้อมบริการส่งช่อดอกไม้ / บริการ เหมาลำ / เหลาฟลอร์
 
เรือ แว่นฟ้า Wanfah Dinner Cruise ราคาพิเศษ
ระยะเวลาในการล่อง ทุกวัน 19.00 น. - 21.00 น.
เรือออกจากท่าเรือ ริเวอร์ซิตี้สี่พระยา - เส้นทาง ล่องเรือเจ้าพระยา
ราคาพิเศษ
ท่านละ 900 บาท
พร้อมบริการส่งช่อดอกไม้ / บริการ เหมาลำ
 
เรือ มโนราห์ ราคาพิเศษ
ระยะเวลาในการล่อง ทุกวัน  19.30 – 21.30 น
เรือออกจากท่าเรือ ท่าเรือ โรงแรม อนันตทารา - เส้นทาง ล่องเรือเจ้าพระยา
ราคาพิเศษ
ท่านละ 1,900 บาท
พร้อมบริการส่งช่อดอกไม้ / บริการ เหมาลำ
 
เรือ เจ้าพระยาปริ๊นเซส Chaophraya Princess Cruise ราคาพิเศษ
ระยะเวลาในการล่อง ทุกวัน (19.30 – 21.45 น. )   
เรือออกจากท่าเรือ ริเวอร์ซิตี้สี่พระยา - เส้นทาง ล่องเรือเจ้าพระยา
ราคาพิเศษ
2 ท่าน 950 บาท
4 ท่าน
ราคาพิเศษ
10 ท่านขึ้นไป ราคาพิเศษ
พร้อมบริการส่งช่อดอกไม้ / บริการ เหมาลำ / เหลาฟลอร์
 
 
บริการล่องเรือเจ้าพระยา คลองบางกอกน้อย
เรือ ไรซ์บาร์จ Rice Barge Cruise ราคาพิเศษ
ระยะเวลาในการล่อง ทุกวัน (14.30 – 16.30 น. )   
เรือออกจากท่าเรือ ริเวอร์ซิตี้สี่พระยา - เส้นทาง คลองมอญ คลองขุนศรี คลองบางกอกน้อย
ราคาพิเศษ
เพียง ท่านละ 600 บาท

 
บริการ เรือล่องเจ้าพระยา เช่าเหมาลำ

เรือเแว่นฟ้า เช่าเหมาลำ เรือทรงไทย

เหมาลำ ล่องแม่เจ้าพระยา Wanfah charter cruise
 ล่องเรือ ภาคกลาง กรุงเทพ- อยุธยา ล่องเรือ บางปะกง ล่องเรือ แม่น้ำ สะแกกรัง
ล่อง เรือ แกรนด์เพิร์ล Grand Pearl ล่องเรือ กรุงเทพ - อยุธยา ราคาพิเศษ
ระยะเวลาในการล่อง ทุกวัน (07.30 – 16.00 น. )   
เรือออกจากท่าเรือ ริเวอร์ซิตี้สี่พระยา -
เส้นทาง กรุงเทพฯ – อยุธยา – วัดช่องลม/นนทบุรี – กรุงเทพฯ
ราคาพิเศษ
ท่านละ 1,800 บาท
 
ล่อง เรือ แกรนด์เพิร์ล Grand Pearl ล่องเรือ นนทบุรี - กรุงเทพ ราคาพิเศษ
ระยะเวลาในการล่อง ทุกวัน (13.00 – 16.00 น. )   
เรือออกจากท่าเรือ วัดช่องลม จ.นนทบุรี - เส้นทาง ล่องแม่น้ำเจ้าพระยา - นนทบุรี - กรุงเทพ
ราคาพิเศษ
ท่านละ 1,200 บาท
 
Manohra Song Cruises เรือมโนราห์ ล่องแม่น้ำเจ้าพระยา กรุงเทพ อยุธยา เกาะเกร็ด บางปะอิน บางไทร 3 วัน 2 คืน
Anantara Cruises เรือ อนันตธารา กรุงเทพ - อยุธยา 3 วัน ราคาพิเศษ
ระยะเวลาในการล่อง ทุกวัน (13.00 – 16.00 น. )   
เรือออกจากท่าเรือ วัดช่องลม จ.นนทบุรี
- เส้นทาง  ล่องแม่น้ำเจ้าพระยา กรุงเทพ อยุธยา เกาะเกร็ด บางปะอิน บางไทร 3 วัน 2 คืน
ราคาพิเศษ
เริ่มที่ 45,000 บาท
 
เรือ ล่องแม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำป่าสัก ชมโบราณสถาน อยุธยา
เรือ ล่องแม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำป่าสัก ชมโบราณสถาน อยุธยา ราคาพิเศษ
ระยะเวลาในการล่อง ทุกวัน (13.00 – 16.00 น. )   
เรือออกจากท่าเรือ อ.เมือง จ.พระนครศรีอยุธยา
- เส้นทาง  ล่องแม่น้ำเจ้าพระยา อยุธยา ชมวัด และสถานที่สำคัญริมน้ำ แวะให้อาหารปลา ฯลฯ
จองบัตร ล่องเรือ อยุธยา
ราคาพิเศษ
เริ่มที่ 390 บาทต่อท่าน (ออกเดินทาง8 ท่านต่อคณะส่วนตัว)
 
 
ล่องเรือ ภาคตะวันตก ล่องแพ กาญจนบุรี ไทรโยค ล่องแพ แม่ปิง เขื่อนภูมิพล จ.ตาก
ล่องแพแม่ปิง – เขื่อนภูมิพล - เกาะวาเลนไทน์ 2 วัน 1 คืน
ล่องแพ แม่ปิง เขื่อนภูมิพล จ.ตาก เดินทางได้ทุกวัน


    ทุกวัน
ล่องแพ ไทรโยค แควน้อย แควใหญ่ บริการล่องแพ แพเมืองกาญจนบุรี แพให้เช่า
เหมาลำ หรือ ล่องยามเย็น เรามีบริการ 
  
     ทุกวัน
     
เรือ สปีดโบท เรือเร็ว ตั๋ว เรือเฟอร์รี่ กระบี่ พังงา พีพี สมุย หมู่เกาะอ่างทอง พะงัน เกาะเต่า เกาะนางยวน ภูเก็ต สิมิลัน สุรินทร์
เรือสปีดโบ๊ท ให้เช่า นำเที่ยว จ. ภูเก็ต เกาะเฮ เกาะไข่ พีพี (เหมาลำ
เรือสปีดโบ๊ท ให้เช่า นำเที่ยว จ. ภูเก็ต เกาะเฮ เกาะไข่ พีพี (เหมาลำ)
Phuket Speedboat for Rent - Charter


  ทุกวัน ออกเดินทางจาก ท่าเรือ ราไวย์ ภูเก็ต
เรือจูนภัทรา ล่องเรือ อ่าวพังงา และ ชมพระอาทิตย์ตก
Phangnga Cruise
 


   ทุกวัน
( ขึ้นเรือที่ภูเก็ต )
เรือสปีดโบ๊ท ให้เช่า นำเที่ยว จ. กระบี่ พังงา พีพี (เหมาลำ)
Krabi Speedboat for Rent - Charter
 

   ทุกวัน
-ออกเดินทางจาก ท่าเรือ บริเวณหาดนพรัตน์ธารา กระบี่
ดำน้ำ ล่องเรือ เกาะทะลุ เกาะสังข์ 1 วัน ประจวบคีรีขันธ์
  
 


     ทุกวัน
 

Seatrandiscovery แพคเกจทัวร์
ล่องเรือ เกาะสมุย หมู่เกาะอ่างทอง 1 วัน
 


เรือเช่าเหมาลำ เกาะสมุย หมู่เกาะอ่างทอง
เกาะพงัน เกาะแตน เกาะเต่า เกาะนางยวน

ตั๋ว เรือเฟอร์รี่ เรือโดยสาร ซีทราน ดิสคัฟเวอร์รี่
Seatran Discovery เกาะสมุย เกาะเต่า เกาะพะงัน

Seatrandiscovery แพคเกจทัวร์
ล่องเรือ เกาะสมุย เกาะเต่า เกาะนางยวน
เรือ ลมพระยา คาตามารัน เกาะเต่า

เกาะนางยวน 1 วัน เริ่มที่ชุมพร


ลมพระยา หมู่เกาะอ่างทอง โดย เรือ สปีดโบ๊ท

Lomphraya Angthong National Park By Speedboat

ล่องแพ จ.ตาก ล่องเรือ แม่ปิง จ.เชียงใหม่ ล่องเรือ แม่โขง สามเหลี่ยมทองคำ จ.เชียงราย สิบสองปันนา
เรือ ล่องแม่ปิง เที่ยวเวียงกุมกาม ดินเนอร์ จ. เชียงใหม่
  

 

  
ทุกวัน
     
     
ล่องเรือวัน วาเลนไทน์ 14 ก.พ. 56 กับเรือ แกรนด์เพิร์ล
Grand Pearl Valentine's day
ล่องเรือวัน วาเลนไทน์ 14 ก.พ. 56 เรือ ไวท์ ออร์คิด
White Orchid Valentine's Cruise
วาเลนไทน์ ล่องเรือสุดโรแมนติค ไปกับเรือเจ้าพระยา ครุยส์
Chaophraya Cruise

ล่องเรือ วันวาเลนไทน์ เจ้าพระยาปริ๊นเซส
Chaophraya Princess
ล่องเรือ วันวาเลนไทน์ กับเรือ วันเดอร์ฟูล เพิร์ล
Wonderful Pearl Cruise Valentine's Cruise 

ล่องเรือวันวาเลนไทน์ กับเรือ มโนห์รา ครุยส์
Manohra Cruise Valentine's day
เรือทรงไทย สุดโรแมนติค หรูหรา
เจ้าพระยาปริ๊นเซส ล่องเรือวันแม่ ดินเนอร์
Chaophraya Princess Mother day dinner
แกรนด์เพิร์ล ล่องเรือวันแม่ ไหว้พระ ๙ วัด
Grandpearl Mother day dinner
ล่องเรือ ลอยกระทง เรือไวท์ออร์คิด ครุยส์
White Orchid Cruise
ล่องเรือ เจ้าพระยาครุยส์ วันลอยกระทง
Chaophraya Cruise Loykratong Dinner
เรือริเวอร์สตาร์ ปริ๊นเซส ล่องเรือวันลอยกระทง
River Star Princess Cruise
เจ้าพระยาปริ๊นเซส ล่องเรือเจ้าพระยา วันลอยกระทง
Chaoophra Princess
ล่องเรือ แกรนด์เพิร์ล วันลอยกระทง
Grandpearl Cruise
ล่องเรือ แว่นฟ้า วันลอยกระทง
Wanfah Cruise
ล่องเรือ แกรนด์เพิร์ล คริสมาสต์ อีฟ 24 ธ.ค. 56

ล่องเรือ ปีใหม่ ล่องเรือ countdown 2015 ล่องแม่น้ำเจ้าพระยา ราคาพิเศษ
ล่องเรือปีใหม่ 2015ไวท์ออร์คิด ครูซ Whiteorchid ปีใหม่  
ล่องเรือแกรนด์เพิร์ล ปีใหม่ countdown ล่องเจ้าพระยากับเรือ Grandpearl Cruise  
ล่องเรือปีใหม่ countdown เจ้าพระยาครุยส์ Chaophraya Cruise Newyear 2015  
เรือเจ้าพระยาปริ๊นเซส ล่องเรือปีใหม่ Chapphraya Princess Newyear  
ล่องเรือแว่นฟ้า ปีใหม่ 2015 Wanfah Newyear Cruise  
เรือริเวอร์สตาร์ปริ๊นเซส ล่องเรือปีใหม่ RiverStar Princess Newyear  
ล่องเรือปีใหม่ เรือวันเดอร์ฟูล เพิร์ล 2015 Wonderful Pearl Newyear Cruise 2015  
 
 
 
 
Travel For Today (t42day) Ltd., Part.  ใบอนุญาติประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 12 / 1068
tel. +(662) 758 5155 - 6 fax +(662) 758 6296 e-mail info@travelfortoday.com