หน้าแรก > ตั๋ว และ บัตรเข้าชม > ปางช้างแม่สา Maesa Elephant Camp

ปางช้างแม่สา เชียงใหม่

 

 

 
  •   ราคา ปางช้างแม่สา  
  •   แผนที่  

รหัส TKN 02

เวลาแสดง ปางช้างแม่สา


ปางช้างแม่สา เปิดทำการทุกวัน 07.00 น. - 15.30 น.


รอบการแสดงโชว์

08.00 น./ 09.40 น./ 13.30

อัตรา ค่าเข้าชม ปางช้างแม่สา
ราคาบัตร ปางช้างแม่สา Maesa Elephant Camp

1มกราคม 2562 - 31 ธันวาคม 2563
-
ชาวไทย และ ชาวต่างชาติ

ราคาปางช้างแม่สา

ราคา ค่าเข้าชม นั่งช้าง ชมธรรมชาติ 15 นาที 
( ราคา สำหรับ 2 ท่าน ต่อช้าง 1 เชือก)


600 บาท
ราคา ค่าเข้าชม นั่งช้าง ชมธรรมชาติ 25 นาที 
( ราคา สำหรับ 2 ท่าน ต่อช้าง 1 เชือก)


800 บาท
ราคา ค่าเข้าชม นั่งช้าง ชมธรรมชาติ 45 นาที 
( ราคา สำหรับ 2 ท่าน ต่อช้าง 1 เชือก)


1,200 บาท
 
*** ทุกรายการต้องชำระค่าผ่านประตูเพิ่ม
ค่าผ่านประตู ผู้ใหญ่
230 บาท
ค่าผ่านประตู เด็ก
150 บาท
 

 

จองปางช้างแม่สา 027585154

   

หมายเหตุ : 
- ผู้นั่งช้างต้องมีน้ำหนักรวม 2 ท่าน ไม่เกิน 150 - 170 กิโลกรัม หรือ 80 กิโลกรัมต่อท่าน
- สตรี มีครรภ์ ไม่อนุญาติให้นั่งช้าง

 

แผนที่ ปางช้างแม่สา เชียงใหม่


พิกัด GPS: 18.899859, 98.875235

 

 

รายละเอียด ปางช้างแม่สา
 

"ปางช้างแม่สา" ตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองไม่มากนัก ใช้เวลาขับรถจากตัวเมืองมาถึงปางช้างภายในเวลาประมาณ 20 นาที 
โดยคุณสามารถสัมผัสได้กับธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ของสองข้างทางไปจนถึงปางช้างแม่สา
จากประสบการณ์ที่มากกว่า 30 ปี และจำนวนช้างที่มีกว่า 70 เชือกที่อยู่ภายใต้การเลี้ยงดูอย่างดี 
เป็นสิ่งที่ยืนยันได้ว่าปางช้างกำลังก้าวขึ้นเป็นผู้นำและเชี่ยวชาญในด้านการดูแลช้าง การสืบพันธุ์ช้าง
รวมทั้งการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน 
หากมองย้อนกลับไปเมื่อช่วงหลายทศวรรษที่แล้ว เราคงจะคุ้นเคยกับภาพของการใช้ช้างในงานอุตสาหกรรมป่าไม้ 
เป็นส่วนมากในเขตป่าของพื้นที่ภาคเหนือ แต่เนื่องด้วยการตระหนักถึงคุณค่าในความฉลาดและ
ความสามารถที่มีมากของช้างแล้ว "คุณชูชาติ กัลมาพิจิตร" จึงได้ก่อตั้งปางช้างแม่สาขึ้นในพื้นที่ป่าอุดมสมบูรณ์
ที่อยู่ติดกับลำน้ำแม่สาในเขตหุบเขาแม่สาเมื่อปี พ.ศ. 2519 นับตั้งแต่นั้น คุณชูชาติได้ทำการซื้อช้างจากที่ต่างๆ 
มาเพื่อทำการฝึกและพัฒนาทักษะต่างๆ
โดยมีความมุ่งมั่นที่จะเผยแพร่ความสามารถของช้างเหล่านี้ให้แก่นักท่องเที่ยวผู้ที่หลงเสน่ห์ในความน่ารักของช้าง 
และหวังว่านักท่องเที่ยวที่มาเยือนจะเกิดความรักและตระหนักในคุณค่าของช้างไทย
ปางช้างแม่สาเป็นปางช้างแห่งแรกในประเทศไทยที่ได้รับมาตรฐาน  ISO 9001 version 
2008 เนื่องจากมีความมุ่งมั่นที่จะนำเสนอปางช้างยุคใหม่ที่นักท่องเที่ยวสามารถสัมผัสได้ถึงการดูแลเอาใจใส่
ที่ดีต่อช้างทุกเชือกและมีความมั่นใจว่าช้างทุกเชือกอยู่อย่างอิ่มท้องและมีความสุข
คุณชูชาติยังได้ก่อตั้งโครงการส่งเสริมสืบสานสายพันธุ์ช้างไทยขึ้นเพื่อเป็นการกระตุ้นการเพิ่มจำนวนประชากรช้างไทย 
และอนุรักษ์ช้างไทย โดยช้างที่มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงจะถูกคัดเลือกให้ทำการสืบพันธุ์เพื่อให้กำเนิดสมาชิกใหม่
ที่มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ด้วยการเลี้ยงดูอย่างดีและเชี่ยวชาญนี้ คุณสามารถมั่นใจได้ว่าช้างทุกเชือกที่อยู่ภายใต้
การดูแลของเราจะมีสุขภาพกายและใจที่สมบูรณ์แข็งแรง

 

ชมการแสดง โชว์ช้าง และ นั่งช้าง
ภายในบริเวณแม่สาช้างเนอสเซอรี่ ท่านจะได้ชมครอบครัวช้างไทยและบรรดาช้างน้อยทั้ง 14 เชือก 
ในโครงการส่งเสริมสืบสานสายพันธุ์ช้างไทย ท่านจะได้สัมผัสความน่ารักอย่างใกล้ชิด ปางช้างแม่สา
ได้เปิดหอศิลปะปางช้าง (MAESA ELEPHANT ART EXHIBITHION HALL) 
ซึ่งจัดแสดงภาพวาดจากฝีมือช้างที่ได้รับการบันทึกสถิติโลกกินเนสส์ (GULNNESS WORLD RECORDS) 
ได้รับการบันทึกสถิติ ภาพวาดจากฝึมือช้างที่มีราคาแพงที่สุดในโลก สำหรับท่านที่สนใจได้เข้าชมผลงาน
ชิ้นประวัติศาสตร์ได้ตั้งแต่เวลา 08.00 – 15.00 น. 

ภาพบรรยากาศ ปางช้างแม่สา
>
 

ข้อมูลจังหวัด เชียงใหม่เชียงใหม่

 

 


Travel For Today ใบอนุญาติประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 12/1068


0113547002990

Travel For Today (t42day) Ltd., Part. 

 
Tel. +(662) 758 5154 - 6 Fax +(662) 758 6296

E-mail info@travelfortoday.com

update 24/01/2020