you are on page > ทัวร์ฟิลิปปินส์ เกาะปุนตา เฟโก้ ฟิลิปปินส์ 3 วัน 2 คืน
Start Here::..
บริการ ทัวร์ แพคเกจ รถเช่า ที่พัก
สกู๊ป ทริปท่องเที่ยว
ข่าวท่องเที่ยว ประชาสัมพันธ์
โฟโต้ แกลลอรี่
สมัครสมาชิกรับ ข่าวสาร ฟรี
เกี่ยวกับเรา
ติดต่อเรา
ขยายศักยภาพ ธุรกิจ คุณ ?
สำรองบริการ ทัวร์ ต่างประเทศ

ชื่อ : ทัวร์ฟิลิปปินส์ เกาะปุนตา เฟโก้ ฟิลิปปินส์ 3 วัน 2 คืน

รหัส : PHIHC 01
วันเดินทาง :
วันที่ 20-22, 28-30 มี.ค. 52 และทุกวันเว้นวันพฤหัสบดี เริ่มต้นเดินทางที่ 6 ท่านขึ้นไป

วันแรก กรุงเทพฯ – กรุงมะนิลา
09.00 น. คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4
Kuwait Airline Counter พบเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับ
12.00 น. ออกเดินทางสู่กรุงมะนิลา โดยสายการบิน Kuwait Airline เที่ยวบิน KU411
16.10 น. ถึงสนามบินกรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ พร้อมรถตู้ VIP บริการรับส่ง,
check in ที่โรงแรมดุสิตธานี ระดับ 5 ดาว
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น แบบบุปเฟ่นานาชาติ เช่น อาหารประจำชาติ ญี่ปุ่น เกาหลี ฟิลิปปินส์
และอาหารยุโรป
19.30 น. หลังอาหารนำท่านเดินทางไป PAGEOR CASINO
(สำหรับท่านที่ชอบคาสิโน ที่นี่ก็ยังมีให้ท่านเลือกเล่นได้) และชม Magic Show
(เป็นการแสดงที่มีชื่อเสียงของประเทศฟิลิปปินส์) หรือท่านที่ต้องการ Shopping ก็สามารถ Shopping
ได้ตามอัธยาศัย

วันที่สอง ปุนตา เฟโก้ – นั่งเรือยอร์ช จิบไวน์

07.00 น. ร่วมรับประทานอาหารเช้า Break Fast ที่โรงแรมดุสิตธานี
08.30 น. สัมผัสการเดินทางด้วย เรือยอร์ชส่วนตัวสุดหรู ( ราคากว่า 150 ล้านบาท) ไปยังเกาะส่วนตัว
ระหว่างการเดินทางท่านจะสัมผัสกับบรรยากาศแบบธรรมชาติ อากาศสดชื่น พร้อมขนมและ
เครื่องดื่มตลอดเส้นทางการเดินทาง
11.00 น. เดินทางถึงเกาะส่วนตัว (ปุนตา เฟโก้), check in เข้าห้องพัก
และร่วมรับประทานอาหารกลางวันที่ GBSC Club House
13.00 น. ทำกิจกรรมบนเกาะส่วนตัว อาทิเช่น เล่นน้ำบนชายหาด, ดำน้ำดูปะการัง, ตกปลา ตามอัธยาศัย
17.00 น. นำท่านนั่งเรือยอร์ช จิบไวน์ ชมพระอาทิตย์ยามเย็น (ไม่รวมกิจกรรมที่นอกเหนือจากโปรแกรม
เช่น ตีกอล์ฟ, เล่นเทนนิส, เจสกี, บานาน่าโบต)
18.00 น. รับประทานอาหาร ในรูปแบบ Sea Food อาทิ ปลาหมึก ปูไข่ทะเล กุ้งทะเลตัวใหญ่ๆ
เสริพพร้อมเครื่องดื่ม เบียร์และไวน์ และร่วมกิจกรรมสนุกสนาน เช่น การร้อง เต้น คาราโอเกะ
เพื่อผ่อนคลายใน GBSC Club House ส่วนตัว

วันที่สาม ปุนตา เฟโก้ – นั่งเฮลิคอปเตอร์ชมเกาะ - กรุงมะนิลา – UNDERSEA WAER –ช้อปปิ้งที่ SM Mall

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า Break Fast ที่ ปุนตา เฟโก้ Hotel และพักผ่อนตามอัธยาศัย
10.30 น. สัมผัสการเดินทางด้วย เฮลิคอปเตอร์ (ซึ่งมูลค่าร้อยกว่าล้านและมีระบบความปลอดภัยสูง
สามารถลงจอดฉุกเฉินบนน้ำทะเลได้ ) ออกจากเกาะส่วนตัว(ปุนตา เฟโก้) เพื่อชมบรรยากาศ
ของเกาะในอีกรูปแบบที่ตื่นตา ตื่นใจ 11.30 น. ถึงกรุงมะนิลา จากนั้นเดินทางไปชม Undersea Water
(สัมผัสชีวิตสัตว์น้ำใต้ทะเล อาทิเช่น ปลาฉลาม ปลากระเบน และอื่นๆ อีกมากมาย)
12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ที่ห้าง SM Mall (ร้านอาหารมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม)
หลังอาหาร อิสระ ให้ท่านได้ช้อปปิ้งที่ห้าง MS Mall เป็นห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย
(พื้นที่กว่า 200 ไร่) ท่านสามารถเลือกซื้อสินค้า Brand name อาทิ Gucci , Armani , Lacoste ฯลฯ
และท่านยังสามารถซื้อของฝากประจำชาติฟิลิปปินส์ได้ที่ร้าน Kultural มีทั้งสร้อยไข่มุกน้ำงาม ,
Model รถจิบสัญลักษณ์ประจำชาติ) และยังมีช็อคโกแล็ค มากมายราคาไม่แพง และที่ขาดเสียมิได้
คือน้ำมะม่วงชงสำเร็จรูป ยี่ห้อ Tang Powder หวานหอมอร่อยมากๆ ให้ท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝาก
สำหรับคนที่ท่านรักและตัวท่านเอง 17.00 น. เดินทางออกจาก SM Mall เพื่อเดินทางไปร่วมรับประทานอาหาร
เย็นประจำชาติฟิลิปปินส์ ที่กรุงมะนิลา สัมผัสกับ The singing Cooks and Waiters Atbp.PHILIPPINES
ที่มีชื่อเสียงอย่างมาก !!!
18.00 น. เดินทางไป PAGCOR CASINO (สำหรับท่านที่ชอบคาสิโน ที่นี่ก็ยังมีให้ท่านเลือกเล่นได้)
21.00 น. เดินทางถึงสนามบิน Ninoy Aquinno Airport เพื่อ Check in
23.15 น. เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายกานบิน Kuait Airline เที่ยวบินที่ KU 412
01.30 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ

แนะนำเพิ่มเติม
ควรสำรองบริการล่วงหน้าอย่างน้อย 2 สัปดาห์

อุ่นใจทุกการเดินทาง
ด้วยแผนประกันภัยการเดินทางที่คุ้มครองครบถ้วนที่สุดกับเรา
อัตราค่าบริการ
พิเศษ !!! 6 ท่าน มีหัวหน้าทัวร์เดินทางไปด้วย
ผู้ใหญ่ (พักห้องละ 2 ท่าน) ท่านละ 31,900.- บาท
เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ท่านละ 31,900.- บาท
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่มท่านละ 7,000.- บาท
** เดินทางเดือน เมษายน 52 เพิ่มท่านละ 1,500 บาท **

อัตราค่าบริการนี้รวม
- ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจร ไป-กลับ กรุงเทพฯ –มะนิลา – กรุงเทพฯ ( Non Refund )
- ค่าเรือยอร์ช ส่วนตัว ตามรายการระบุ
- ค่าเฮลิคอปเตอร์ ชมเกาะ ตามรายการระบุ
- ค่าโรงแรมระดับมาตรฐานระดับ 5 ดาว (พักห้องละ 2 ท่าน)
- ค่าอาหารและเครื่องดื่มทุกมื้อ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
- ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น ( ไกด์บรรยายภาษาอังกฤษ )
- ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
- น้ำหนักสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม
- ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ
- ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 100,000 บาท)
** ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการ ตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต **

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่มนอกรายการ
- ค่าทำเอกสารของผู้ถือต่างด้าว
- ค่าน้ำหนักสัมภาระที่เกินพิกัด
- ค่าทิปไกด์ ท้องถิ่น
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (ถ้าต้องการ)
- ในกรณีค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง และภาษีน้ำมันมีการปรับขึ้นผู้โดยสารจะต้องชำระเพิ่มเติม

เอกสารที่ใช้ในการเดินทาง

หนังสือเดินทางที่มีอายุจนถึงวันเดินทางไม่ต่ำกว่า 6 เดือน/หนังสือเดินทาง
ต้องมีหน้าว่างสำหรับประทับตราอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
:: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร:     02 758 5154 -6
แฟ็กซ์: 02 758 6296
อีเมล์info@travelfortoday.com
นำไป + add ได้เลย sales@travelfortoday.com
สำรองบริการออนไลน์
เกี่ยวกับการสำรองบริการ
ชื่อ & นามสกุล :
โทรศัพท์ :
แฟ็กซ์:
อีเมล์:
โทรศัพท์ มือถือ:
Msn:
ที่อยู่:
รายละเอียดเกี่ยวกับการสำรองบริการ
สำรองบริการ:
ผู้เดินทาง:
ผู้ใหญ่
เด็ก
ผู้ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้
อาหารพิเศษ:
มังสวิรัติ ท่าน
มุสลิม    ท่าน
อาหารพิเศษ อื่นๆ
ความต้องการอื่นๆ:
รายละเอียดหลังการสำรองบริการ
วิธีที่ท่านสะดวกให้เราติดต่อ :
โทรศัพท์ มือถือ แฟ็กซ์ อีเมล์ จดหมาย msn
ท่านประสงค์จะชำระเงินโดย
เงินสด โอนผ่านธนาคาร บัตรเครดิต
ท่านประสงค์จะชำระเงิน
ภายในวันที่ :
ท่านต้องการให้เราแจ้งเตื่อนการ
ชำระเงินค่าบริการ หรือไม่:
แจ้งเตือน

ทางบริษัทขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบข้อมูล ที่ท่านกรอกอีกครั้งหนึ่ง เพื่อประโยชน์สูงสุดของท่าน

หากครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว กรุณากดปุ่ม Submit เพื่อสำรองบริการ

 

 

OnliNe Travel Reservation by Travelfortoday ltd.part

พบข้อสงสัยในบริการ ติดต่อ

02 758 5154 -6
sales@travelfortoday.com
สอบถามทางอีเมล์

ท่านมีธุรกิจ ซึ่งสอดคล้องกับการ
บริการของเรา และประสงค์ ให้
เราเป็นหนึ่งช่องทาง จัดจำหน่าย
คลิกที่นี่


   
     
Travel For Today (t42day) Ltd., Part.  ใบอนุญาติประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 12 / 1068
tel. +(662) 758 5154 - 6 fax +(662) 758 6296 e-mail info@travelfortoday.com
site program by K2 inter medias Ltd., Part.